Inšpekčné prehliadky vozidiel všetkých značiek

          Inšpekčné prehliadky vozidiel všetkých značiek sú vykonávané v značkových autoservisoch Bosch Car Service podľa predpisov servisných intervalov daných výrobcom vozidla.

 

S malým rozsahom prác a s minimálnymi nákladmi sa zaisťujú napr. kontroly:

•technickej bezpečnosti vášho vozidla pre zamedzenie rizika nehody
•pre zamedzenie nepríjemných závad vozidla, aby ste nezostali „niekde“ stáť
•pre zaistenie nutnej mobility, aby ste v dôsledku poruchy nezmeškali dôležité termíny
•pre zaistenie osobnej bezpečnosti vodiča a spolujazdcov

 

Pravidelný servis a údržba vozidiel, i v záruke
          Vodič už nemusí jazdiť so svojím vozidlom v záruke do značkového autoservisu na bežnú údržbu a servis. Môže, bez straty záruky, servisovať vozidlo v akejkoľvek autoopravni, ktorá je odborne pripravená a použije originálne alebo kvalitatívne rovnocenné náhradné diely.

          Každá údržba je realizovaná podľa špeciálnych údržbových postupov pre vaše vozidlo. Všetky práce sú vykonávané vyškoleným odborným personálom pomocou moderných diagnostických prístrojov a vybavení. Investícia, ktorá sa pri cenách v Bosch Car Service vždy vyplatí – napríklad i u starších modelov vozidiel! Zvýšite tak hodnotu vášho automobilu a môžete sa bezpečne vydať i na dlhšie cesty.

Sezónne kontroly vozidiel

Bosch Car Service ponúka sezónne kontroly realizované včas pred začiatkom prázdnin popr. pred zimným obdobím. Tak môžete napríklad:

•na jar ísť bezpečne na dlhšie jazdy
•v lete sa počas celej dovolenky môcť spoľahnúť na svoje auto
•v jeseni vidieť a byť videný
•v zime sa zbaviť problémov so štartovaním vozidla
Dôverujte odbornej starostlivosti o Vaše vozidlo v servisoch Bosch Car Service!

 

V roku 2004 nastala v Slovenskej republike zásadná legislatívna zmena v odbore autoopravárenstva, a to uvedením platnosti "NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 1400/2002 zo dňa 31. 7 2002 o použití čl. 81 odst. 3 Zmluvy na kategórie vertikálnych dohôd a jednania vo vzájomnej zhode v odvetví motorových vozidiel" - skrátene nazývaná "Bloková výnimka".

 

Čo znamená, že vodič už nemusí jazdiť so svojim autom v záruke do značkového autoservisu na bežnú údržbu a servis.Môže, bez straty záruky, servisovať svoje auto v akejkoľvek autoopravovni, ktorá je odborne pripravená a použije originálne prvovýrobné alebo kvalitatívne rovnocenné náhradné diely. Výhodou je výrazne nižšia cena ako pri oprave v značkovom servise.

 

• bloková výnimka je v platnosti od 1.11.2004
• dáva možnosť prevádzať nezávislým servisom značkový servis, údržbu a opravy aj nových automobilov v záručnej dobe a to bez straty záruky samozrejme pri dodržaní postupov a rozsahu prác predpísaných výrobcom automobilu a pri použití originálnych alebo kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov
• možnosť prístupu k technickým informáciám, dielenským príručkám a to aj o nových automobiloch
• možnosť prístupu k originálnym náhradným dielom, originálnej diagnostike a školeniam a to nediskriminačne, včas a použiteľným spôsobom na rovnakej úrovni ako autorizovaným servisom
• možnosť nakupovať originálne a kvalitatívne rovnocenné náhradné diely, informácie a diagnostiku od nezávislých distribútorov náhradných dielov

 

Bloková výnimka odstraňuje prekážky, ktorými sa výrobcovia áut bránili konkurencii.

 

V blokovej výnimke platnej od 1. júna 2010 mení Európska komisia pravidlá pre automobilový sektor. Na rozdiel od minulosti automobilky budú povinné uznať reklamácie aj vtedy, ak vozidlo absolvovalo opravu v neautorizovanom servise. Ďalšie zmeny sa týkajú nového usporiadania predaja nových vozidiel.

 

Európsky automobilový sektor dostal v roku 2002 blokovú výnimku z pravidiel voľnej súťaže, ktorá mala zabrániť automobilkám vybudovať si nezdravé dominantné postavenie. Medzičasom sa však situácia zmenila a Európska komisia na ňu zareagovala úpravou blokovej výnimky. Platnosť nových pravidiel sa končí v roku 2023.

 

Záruka nepadne

 

Najdôležitejšia zmena vstúpila do platnosti 1. júna 2010 a týka sa záručného a pozáručného servisu vozidiel. Dôvodom zmien je výrazný vzostup nákladov na opravy a údržbu v posledných rokoch, ktoré podľa komisie tvoria až 40 % nákladov na prevádzku vozidla. Brusel preto rozhodol, že spotrebiteľ má právo slobodne sa rozhodnúť, kde si nechá auto servisovať.
Výrobcovia a importéri už nesmú odmietať prijatie reklamácie ani nijak obmedziť záruku, ak si majiteľ vozidla nechal vykonať opravu v inom než autorizovanom značkovom servise. Podľa nových pravidiel sú automobilky povinné poskytnúť technické informácie o danom type aj nezávislým servisom a musia uvoľniť tieto údaje pre vozidlá, ktoré získali typové osvedčenie po 1. septembri 2009. Novinkou je aj povinnosť automobiliek umožniť značkovým a neznačkovým servisom vybrať si náhradné diely od alternatívnych výrobcov.

 

Ďalšia dôležitá zmena, ktorá však začne platiť až o tri roky, sa týka zmlúv medzi automobilkami a predajcami vozidiel. Ide predovšetkým o multibranding, čiže o predaj vozidiel viacerých konkurenčných značiek v jednom showroome. Podľa komisie sa pôvodné pravidlá neosvedčili, pretože automobilky v obavách o imidž značky kládli na predajcov oveľa vyššie nároky a navyše obmedzovali svoje príspevky na pokrytie ich nákladov. To viedlo k zvýšeniu distribučných nákladov až o 20 % na úkor predajcov aj spotrebiteľov. Brusel preto uvoľnil výrobcom ruky a umožnil im oveľa účinnejšie riadiť svoju predajnú sieť a určovať jej veľkosť.