LUKAS

 

 

Vstrekovacie čerpadla:

 

Oprava, pretesnenie a nastavenie mechanicky ovládaných vstrekovacích čerpadile značky LUCAS.