DENSO

Vstrekovacie čerpadlá DENSO:

 

- odskúšanie a oprava CRS vstrekovacích čerpadiel HP2, HP3,HP4

 

 

Vysokotlaké zásobníky paliva RAIL - DENSO:

 

- kontrola a vyčistenie RAILOV DENSO

 

 

Vstrekovače DENSO:


- odskúšanie DENSO vstrekovačov a trysiek

 

 

DENSO PIEZO VSTREKOVAČE

PRACOVNÉ STROJE

- odskúšanie vstrekovačov DENSO pre stavebné aj pracovné stroje