Detektor netesnosti klimatizácie HS 4000

CGS HS 4000

Detektor netesnosti okruhov klimatizácií slúži na zistenie miesta úniku chladiva z okruhu AC za pomoci špeciálneho plynu s obsahom vodíka. Zmes plynu sa skladá z 5% vodíka a 95% dusíka. Prístroj je schopný merať v najcitlivejšom režime najmenšieho úniku chladiva v okruhu AC s presnosťou úniku 2g/rok.