Regloskopy s luxmetrom

regloskop

          Regloskopy pre presícne nastavenie svetiel a určeniu svietivosti žiaroviek.

•HL200 / HL200L - digitálne regloskopy, vybavené kLux digitálnym Luxmetrom na preskúšanie svietivosti stretávacích a diaľkových svetiel
•HL200L - má dvojitý laser pre presné zameranie regloskopu a jeho nastavenie na optickú parabolu
•HL225 - elektornický regloskop, vybavený elektronickým kontrolným panelom s LED na preskúšanie svietivosti stretávacích a diaľkových svetiel a presné nastavenie regloskopu. Zabudovaný sériový interface pre prenos údajov do PC.