Bosch emisná analýza BEA

bosch_bea_150_analizator

          Spĺňa požiadavky novej slovenskej legislatívy - od 1.1.2009!
Najmodernejší modulárny systém s bohatým základným vybavením pre úradné a diagnostické meranie emisií a súvisiacich veličín.
Jednoduchá obsluha, prehľadné zobrazenie nameraných hodnôt na farebnom TFT displeji, obsluha priamo z vozidla, univerzálne spôsoby merania otáčok.
Výsledky merania možno tlačiť na vstavanej tlačiarni, alebo alternatívne na externej tlačiarni DIN-A4. Možnosť dovybavenia kompletnou diagnostikou EOBD a modulom merania NOx. V základnom vybavení je kompletné príslušenstvo pre úradné meranie emisií a meranie otáčok z akumulátora vozidla. Možnosť rozšírenia o špičkový otáčkový modul REVOLUTION.
Už dnes pripravené pre počítačové spracovanie štatistík, ďalšie spracovanie výsledkov na externom PC, výstup výsledkov cez RS232.

Meranie emisií vznetových motorov BEA 150
Prenosná meracia komora opacimetra Bosch RTM 430 sa vyznačuje
•vysokou presnosťou vďaka optimálnemu prúdeniu v meracej komore
•dlhými intervalmi údržby vďaka patentovanej technológii viacnásobných vzduchových závesov
•rýchlym čistením komory
•výfukovou sondou s nastaviteľnou dĺžkou
•veľmi krátkou dobou zahriatia – 3 minúty po zapnutí je už pripravená k prevádzkeImage