BOSCH KTS 550

kts570_box7

          V moderných automobiloch je zabudovanej stále viac elektroniky. Vďaka tomu sú diagnostika a opravy komplexnejšie, naviac sú často jednotlivé systémy navzájom prepojené. Práca v dielni sa tým zásadne mení.

 

          Automechanici musia neustále udržiavať svoje vedomosti o elektronike automobilov na najnovšej úrovni. To ale samo osebe nestačí. Stúpajúci podiel elektrických a elektronických súčiastok vo vozidle sa už nedá zvládnuť bez modernej diagnostickej techniky, ako sú aktuálne diagnostické prístroje pre riadiace jednotky radu KTS od firmy Bosch.

 

          Stále viac prác na vozidle, ktoré boli predtým čisto mechanické, naviac vyžaduje zásah do elektronických riadiacich jednotiek – napríklad pri výmene oleja. Spoločne s rozsiahlym dielenským softvérom Esitronic ponúka optimálne predpoklady pre účinnú diagnostiku a opravy elektrických a elektronických súčiastok v moderných automobiloch. Pripojiť sa dajú tiež prístroje iných výrobcov, ktoré majú štandardné rozhranie. Dielenský softvér je tu uložený v PC diagnostického prístroja. KTS 550 je tiež použiteľný ako modul pre dodatočné vybavenie alebo s notebookom. Stará sa i o veľkú hĺbku diagnózy diagnostických prístrojov KTS. V nových naftových systémoch Common-Rail sa dá napríklad využívať dokonca špeciálna funkcia ako je porovnanie množstva a test kompresie. Tým je daná spoľahlivá diagnóza vadného dielu. Opravár sa tak vyhne zbytočnej montáži a demontáži dielov, na ktorých nie je závada. Bez modernej diagnostickej techniky už dnes nemôže dielňa opravovať napríklad brzdové sústavy s elektronickým regulačným systémom ako je ABS, ASR a ESP. Dokonca pre odvzdušnenie brzdovej sústavy je už často potrebné použiť diagnostický prístroj. S KTS a Esitronic naviac môžu byť i nezávislé opravovne schopné napríklad po výmene oleja alebo prehliadke resetovať ukazovateľ servisných intervalov, alebo po výmene svetlometov ich prípadne nastaviť. Okrem protokolov ISO pre európske automobily a protokolov SAE pre americké a japonské automobily môžu diagnostické prístroje KTS spracúvať i protokoly CAN pre kontrolu moderných systémov CAN-Bus, ktoré sa stále častejšie používajú v nových automobiloch. Cez sériové diagnostické rozhranie sa diagnostický prístroj pre testovanie priamo pripojí pomocou prepojovacieho kábla na diagnostický konektor.

Image